Skip to content

vijčana roba

Kninska podružnica DIV GRUPE d.o.o. najveća je tvornica vijaka u Europskoj uniji. Proizvodi iz Knina isporučuju se od zemalja Europe, Amerike do Južne Afrike.

Da bi ostali konkurentni na tržištu EU u segmentu standardnih vijaka kontroliramo cijeli proizvodni i nabavni proces. Od nabave repromaterijala do njegove pripreme za proizvodnju te PPAP nadzor proizvodnog procesa što osigurava da proizvodi zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, kako bi našim kupcima omogućili maksimalnu sigurnost u korištenju.

Za visoko vrijedne proizvode, DIV koristi MnB čeličnu žicu, koja ima prednosti u visokoj čvrstoći u kombinaciji sa visokom žilavosti. Takvim izborom zadovoljavamo zahtjeve prema EN 15048 za konstrukcijske vijke bez predopterećenja dok za konstrukcijeske vijke sa predopterećenjem prema EN 14399 koristimo čelike legirane s Cr.

Tvornica u Kninu je specijalizirana za masovnu proizvodnju prema sljedećim normama:

  • – Šesterokutni vijci (prema DIN 931/ ISO 4014 i DIN 933/ ISO 4017)
  • – Imbus vijci (prema DIN 912/ ISO 4762)
  • – Klasa 5.8, 8.8 i 10.9 i ostali prema posebnih zahtjevima
  • – Posebni vijčani spojevi prema EN 15048 i EN14399, te PED direktivi
  • – Površinska zaštita galvanskim cinčanjem i toplo cinčanje